ภาพเหล่านี้คือความทรงจำ แต่ความรักความผูกพันจะเป็นปัจจุบันและนิรันดร