วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
นำโดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
นางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และนายปิยะทัต อุลานันท์
เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและมอบเงินทำบุญในงานศพ
นางกานต์ภณิฏฐ์ ศิริมั่น อดีตผู้ก่อตั้งและประธานชมรมนักศึกษา มสธ.หนองบัวลำภู คนแรก
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชมรมฯ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ด้วยโรคประจำตัว รวมอายุ 41 ปี
ณ วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี