วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ศวช.มสธ.อุดรธานี ร่วมงานฌาปนกิจ
นางกานต์ภณิฏฐ์ ศิริมั่น อดีตผู้ก่อตั้งและประธานชมรมนักศึกษา มสธ.หนองบัวลำภู (คนแรก) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชมรมฯ
ณ เมรุวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี